دوش حمام - سوسال - یونیورستال
همراه با 12 ماه گارانتی 
کارت طلایی تعویض بی قید و شرطدرج نظر